facebook
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MojaKrówka

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: DigiColor sp. z o.o., Malice 21, 27-641 Obrazów, NIP: 8641965155, adres email: kontakt@krowki.sklep.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Kupujący powinien zapoznać się z obowiązującą Polityką Prywatności sklepu.

 

§2

Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. 

2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

4. W przypadku gdy projekt wymaga akceptacji lub innych działań ze strony kupującego, jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie przesłana wymagana informacja zwrotna pozwalająca przystąpić do realizacji zamówienia zastrzegamy sobie prawo do wykonania zamówienia zgodnie z przesłanymi informacjami i materiałami uznając, że Kupujący nie wyraża żadnych zastrzeżeń, a wszelkie reklamacje z tytułu niewłaściwości w zamówieniu wynikających z braku wcześniejszych uwag przez Kupującego nie będą uznawane. W wybranych przypadkach, gdy występują wątpliwości lub niemożliwe jest dokończenie realizacji, zamówienie może zostać anulowane.

5. Przesłanie wiadomości z akceptacją projektu przez Klienta, jest traktowane jako ostateczne potwierdzenie poprawności projektu. Wysyłanie kolejnych poprawek w wiadomościach następujących po wiadomości z akceptacją, nawet w bardzo niewielkim odstępie czasu, nie jest uznawane jako wniesienie uwag do projektu. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji zgodnie z ofertą. Sprzedawca nie odpowiada za błędy literowe i graficzne w projekcie etykiety jeśli były one widoczne na przedstawionej wizualizacji oraz zostały zaakceptowane przez Klienta.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę oraz spełnienie warunków opisanych w treści oferty towaru.

4. W przypadku braku płatności w okresie dłuższym niż 7 dni od momentu złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia oraz odmowy realizacji w terminie późniejszym.

5. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT wystawiana po zrealizowaniu zamówienia oraz wysyłana na adres email podany w zamówieniu. Klient akceptując warunki Regulaminu Sklepu, upoważnia Właściciela Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 

4. Jeśli przesyłka po nadaniu do Klienta zostanie zwrócona przez przewoźnika na adres Sklepu, istnieje możliwość ponownego nadania, gdzie koszt transportu ponosi Klient jeśli poprzednie doręczenie przebiegło prawidłowo. Zamówienie w momencie zwrotu przesyłki przechowywane jest przez 14dni oczekując na ponowne nadanie przesyłki, jeśli Klient nie wyrazi chęci w tym okresie, zamówienie zostanie usunięte z magazynu bez możliwości ponownej wysyłki uznając, że zamówienie zostało zrealizowane oraz zamknięte.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Towar powinien być kompletny w oryginalnym opakowaniu. Reklamowanie naruszonego bądź niekompletnego towaru nie będzie przez Sklep uwzględniane.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 7 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że projekty graficzne i zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od ich rzeczywistego wyglądu, z uwagi na indywidualne ustawienia monitorów oraz ich różnorodność nasycenia barw. Akceptacja kolorystyki jest możliwa tylko przy wykonaniu odbitki próbnej. Roszczenia dotyczące różnic kolorystycznych pomiędzy wyświetlanymi na monitorze Klienta a wydrukiem końcowym bez wykonani a prób nie będą uwzględniane, gdyż występowanie tych rozbieżności jest naturalne.

5. W przypadku zamówień krówek wysyłane są one świeżo przygotowane, dlatego mogą nieco zmienić swój kształt podczas transportu, na skutek przenoszenia paczek przez kuriera, za co nie ponosimy odpowiedzialności. Cukierki krówki, które są ręcznie zawijane, przez uwagę na miękką, świeżą konsystencję, na etykietach mogą mieć widoczne niewielkie ślady masy krówkowej wynikające z procesu pakowania.

6. Należy sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera, w razie uszkodzeń konieczne jest spisanie protokołu szkody uwzględniającego stopień uszkodzenia, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Brak protokołu szkody wynikłej podczas transportu może być powodem nieuwzględnienia reklamacji z tego tytułu. Przykład protokołu można znaleźć pod adresem: https://mojakrowka.pl/upload/dhl_protokol.jpg

7. Reklamacje należy składać mailowo w czasie do 24 godzin od otrzymania przesyłki. Wiadomość powinna zawierać opis problemu wraz z dołączonymi zdjęciami otrzymanego produktu.

8. W przypadku nadruku fullcolor na etykietach, należy mieć na uwadze, że papier wykorzystywany przy etykietach jest w kilku miejscach mocno zaginany, w związku z tym w miejscach zgięć może byc delikatnie widoczna biała krawędź papieru wynikła z zawijania etykiety. Jest to normalne zjawisko nie mogące być podstawą do reklamacji.

9. Na etykietach cukierków zaraz po zawinięciu w warunkach wysokich temperatur (okres wakacyjny) mogą pojawić się widoczne niewielkie wilgotne plamy, jest to charakterystyczne dla tego produktu z uwagi na wykorzystywane przy produkcji składniki, a samo pakowanie cukierków odbywa się zaraz po wyprodukowaniu świeżej masy krówkowej. Dotyczy to przede wszystkim jasnych etykiet. Przechowywanie świeżych cukierków w suchym i chłodnym miejscu powoduje częściowe zanikanie tego efektu na papierku. Zalecana temperatura przechowywania wynosi do około 18°C.

10. Czas kruszenia masy krówkowej uzależniony jest w głównej mierze od warunków ich transportu/przechowywania. W okresach wysokich temperatur cukierki kruszeją znacznie szybciej niż w okresie zimowym, zależne jest to również od masy poszczególnych cukierków, gdyż posiadają nieregularne kształty, stąd dokładny czas w jakim cukierki stają się kruche jest niemożliwy do określenia - od kilku dni do kilku tygodni. W niektórych sytuacjach, aby zapobiec łatwej deformacji cukierków przez panujące wysokie temperatury, masa krówkowa może być gotowana dłużej, przez co proces kruszenia może być znacznie przyspieszony dla niektórych partii.

 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

Produkty, które oferujemy są przygotowywane specjalnie na zamówienie i nie mogą zostać zwrócone bez podania przyczyny. Są to świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów (art. 10 ust. 2 pkt 4)  

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium